Один коментар до “Фінансова звітність 2019 рік”

  1. Проблема оргашзацшно-технолопчно! надшносп об еднуе теоретичн!, методолопчш, практичн! шляхи 1 ршення багатофакторних орган1зацшних завдань на р!зних структурних р!внях спорудження об екпв ! !х експлуатац!йного утримання. Над!йн!сть системи управлшня на певному ршн! управл!ння визначаеться ймов!рн!стю реал1зацн ще! системою вироблених ршень щодо виконання основних функцш. У буд1вництв! основною функцюю систем управлшня е забезпечення директивно! тривалосп бутцвництва об ектш ! !х комплекав. Але слщ враховувати, що на ефективнють орган!зац!йно-технолог!чних систем зал!зничного будшництва впливае об еднання в виробничому процеа не т!льки техн1чних (матертли, машини), а й соцюлопчних систем (робоч!, фах!вц!). Взаемодш цих систем мш собою ! з зовн1шн!м середовищем носить !мов!ршсний характер.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *